Skip to main content

Personenrecht en familierecht

Personen-
en familierecht

Personen en Familierecht

Uit familiebanden, huwelijk en geregistreerde partnerschappen vloeien rechten en verplichtingen voort. Geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding, erfenissen en schenkingen... ze hebben allemaal te maken met familierelaties waarrond (gelukkig) allerlei wettelijke regelingen zweven.

En daar kan wel eens een en ander mee mislopen. Als partners uit elkaar gaan of wanneer de financiële kant van familierecht ter sprake komt.

Op dat moment is de advocaat vaak een bemiddelaar, die de partijen rond de tafel brengt om in een minnelijke schikking te onderhandelen. Als dat niet mogelijk is en een rechter dient te beslechten, dan nemen wij de nodige juridische stappen en staan wij u vervolgens deskundig bij voor de rechtbank.

Wij behandelen elk familiaal dossier met de grootse aandacht voor persoonlijke gevoeligheden, waarbij er zeker plaats is voor de emoties die ermee gepaard gaan. Altijd met een luisterend oor, maar in uiterste discretie en met respect voor iedere situatie.

Maak een afspraak

U kan bij ons onder meer terecht voor:

 • Afstamming en nationaliteit
 • Echtscheiding
 • Dringende en voorlopige maatregelen
 • Samenlevings- en ouderschapsovereenkomsten
 • Huwelijksvermogensrecht – vereffening en verdeling bij echtscheiding
 • Alimentatie en Omgangsregelingen
 • Ouderlijk gezag, voogdij en bewindvoering  (beschermingsstatuten)
 • Jeugdrecht
 • Erfenissen
 • Testamenten en schenkingen
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding
 • Vereffening van nalatenschappen en onverdeeldheden

Andere
rechtsdomeinen

Burgerlijk Recht en Eigendomsrechten

Contracten zoals koop/verkoop, huur en verhuur, pacht en erfdienstbaarheden, geschillen over eigendom, …

Ondernemingsrecht

Invorderingen, zakelijke verkoop van roerende- en onroerende goederen, handelshuur-zaken, aannemingsrecht, …

Strafrecht
en Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, …