Skip to main content

Ondernemingsrecht en handelsrecht

Ondernemings-
recht

& handelsrecht

Ondernemingen en Handelsrecht

Richt u een nieuwe zaak op, dan kan je beroep doen op ons doelgericht rechtskundig advies en om de wettelijk vast te leggen voorwaarden en overeenkomsten voor uw bedrijf te regelen.

Helaas gaat het bij ondernemen ook soms eens verkeerd. Zowel grote ondernemingen als eenmanszaken kunnen bij Advocaten Machtelings terecht voor alle wettelijke aspecten in verband met zakendoen. Wij verdedigen uw belangen nauwgezet.  Zowel ten opzichte van consumenten, leveranciers, en andere partijen die uw handelspraktijken in vraag stellen.

Ondernemingsrecht is vaak complex omdat de regelgeving zowel burgerlijk recht, sociaal recht, handels- en economisch recht, vennootschapsrecht, belastingrecht raakt… om er maar enkele te noemen.  Maar gelukkig hoeft dat geen zorg voor u te zijn, en kan u rekenen op de ruime ervaring van ons kantoor.

Maak een afspraak

U kan bij ons onder meer terecht voor:

  • Invorderingen
  • Zakelijke verkoop van roerende- en onroerende goederen
  • Handelshuur-zaken
  • Aannemingsrecht met onder meer: onderaanneming, aannemingsovereenkomsten, uitvoeringstermijnen, dwangsommen
  • Handelsovereenkomsten, algemene voorwaarden
  • Continuïteit ondernemingen en faillissementen
  • Consumentenrechten
  • Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsdossiers

Andere
rechtsdomeinen

Burgerlijk Recht en Eigendomsrechten

Contracten zoals koop/verkoop, huur en verhuur, pacht en erfdienstbaarheden, geschillen over eigendom, …

Familierecht
en Erfrecht

Afstamming en nationaliteit, echtscheiding, dringende en voorlopige maatregelen, samenlevings- en ouderschapsovereenkomsten, …

Strafrecht
en Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, …