Skip to main content

Strafrecht en verkeersrecht

Strafrecht
& verkeersrecht

Strafrecht en Verkeersrecht

Strafrecht klinkt zwaarbeladen, omdat de sancties vaak flinke persoonlijke consequenties hebben. Veroordelingen blijven immers niet altijd beperkt tot boetes, maar kunnen ook met onmiddellijke aanhouding of gevangenis gepaard gaan.

Ongeacht de feiten doen we altijd ons uiterste best om uw rechten maximaal te verdedigen. Doch, strafrecht omhelst ook de belangen van zij die het slachtoffer werden van de strafbare feiten. Zij kunnen zich burgerlijke partij stellen en de terugvordering van de geleden schade op de dader verhalen. Ook daar zorgt uw advocaat voor.

Zowat de meest voorkomende zaken waarbij rechtsbijstand van een advocaat is aangewezen, hebben te maken met de openbare weg en autorijden. Denk daarbij aan snelheid- en andere verkeersovertredingen, geïntoxiceerd en dronken sturen, verkeersongevallen, enz.

Maak een afspraak

U kan bij ons onder meer terecht voor:

  • Strafrechtelijke verdediging voor de Correctionele Rechtbank, Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Kamer van Inbeschuldigingstelling
  • Burgerlijke partijstelling
  • Verkeersovertredingen en verdediging voor de Politierechtbank
  • Afhandeling van ongevallendossiers met letselschade
  • Schadeloosstellingen van materiële schade (voertuigen, openbaar domein )
  • Rechtsbijstand (inbegrepen in uw autoverzekering)

Andere
rechtsdomeinen

Burgerlijk Recht en Eigendomsrechten

Contracten zoals koop/verkoop, huur en verhuur, pacht en erfdienstbaarheden, geschillen over eigendom, …

Ondernemingsrecht

Invorderingen, zakelijke verkoop van roerende- en onroerende goederen, handelshuur-zaken, aannemingsrecht, …

Familierecht
en Erfrecht

Afstamming en nationaliteit, echtscheiding, dringende en voorlopige maatregelen, samenlevings- en ouderschapsovereenkomsten, …